+420 774 018 474 info@rektol.cz

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti Central Europe Business Solutions s.r.o., provozovatele portálu www.olejeproveterany.rektol.cz a výhradního zástupce společnosti Rektol GmbH & Co. KG pro Českou republiku (dále jen „Prodávající“). Další informace o Prodávajícím jsou uvedeny na webové stránce  www.olejeproveterany.rektol.cz.

 1. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Prodávající a na straně druhé je kupující, který může být i spotřebitelem.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel (dále jen „Kupující“)

 • Spotřebitelemje fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími a Nařízením evropského parlamentu a rady EU č. 679/2016, ze dne 27.dubna 2016, platné ode dne 25.5.2018, pokud vztahy výslovně neupravují tyto VOP.

Podnikatelem se rozumí:

 • osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
 • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
 • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, a
 • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími, pokud vztahy výslovně neupravují tyto VOP nebo individuální smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Kupující souhlasí, aby mu byla účtenka doručena elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Kupní smlouva 

Je-li Kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativní zprávou na emailovou adresu, kterou Kupující zadal při registraci nebo v průběhu objednávky, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Na základě registrace Kupujícího, provedené na webové stránce, může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „Uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet delší dobu nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu na toto zboží.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy Kupujícím bude spotřebitel a bude mít obvyklé bydliště v jiném státě, než České republice, a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou k dispozici na jednotlivých portálech Prodávajícího.

 1. Možnosti dopravy a dodací lhůty a cena dopravy

Doprava po České republice

1) Doprava v rámci České republiky je zajišťována za paušální poplatek 149Kč vč. DPH.
Při nákupu zboží nad 1500,- Kč bez DPH nebude účtováno dopravné.

2)Dodání na Slovensko je možné realizovat za paušální poplatek 359Kč vč. DPH.

Dodání je možné pouze při platbě převodem (předem), platební kartou online (přes internet) nebo pomocí platebního systému Barion, přičemž celková hmotnost zásilky nesmí přesáhnout 30 kg. Cenový přepočet na EUR bude proveden dle aktuálních kurzů.

3)Dodání zboží do zahraničí (mimo SK) je podmíněno individuální dohodou.

Dodavatel se zavazuje odeslat zboží v rámci ČR a SK bezodkladně po obdržení objednávky, maximálně ve lhůtě do 72 hodin (tří prac. dnů) od příjmu dokladu o zaplacení objednávky. Dodavatel neručí za škodu způsobenou pozdním dodáním dopravcem. Dodavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, pokud nebude moci z kapacitních důvodů odeslat výrobek ve lhůtě 72 hodin (nevztahuje se na zboží označené slovy „Na objednávku“). Zákazník bude o odstoupení informován do 48 hodin od obdržení objednávky.

 1. Platební podmínky

Na našem e-shopu jsou k dispozici tyto možnosti plateb

 • Platba převodem (předem)– Nejprve musíte zboží zaplatit převodem příslušné částky na náš bankovní účet. Po odeslání objednávky Vám bude přiděleno identifikační číslo. Pečlivě si jej opište a uveďte při platbě bankovním převodem jako variabilní symbol.
 • Platba převodem ONLINE pomocí platebních tlačítek– Moderní online platební systém umožňující okamžitý převod finančních prostředků a tedy i okamžité vyřízení a odeslání vaší objednávky. Pokud chcete využít tuto platební metodu, stačí, když při výběru platby zvolíte ze seznamu podporovaných bank tu, u které máte zřízené internetové bankovnictví. Systém vás po odeslání objednávky přesměruje na stránky e-bankingu vaší banky, kde se přihlásíte a potvrdíte odeslání již před vyplněného platebního příkazu. O výsledku transakce budete ihned informováni.
 • Platba kartou ONLINE (přes internet)– Pokud vlastníte platební kartu, která umožňuje platby na internetu (máte-li pochybnosti, informujte se u své banky), můžete ji využít k úhradě zboží online. Na konci objednávky jen zadáte své dvanáctimístné číslo karty, datum platnosti a ověřovací CVC/CVV kód.
  Pro realizaci plateb využíváme nejmodernější systém (3D Secure od společnosti Barion). Vaše citlivé údaje o kartě jsou chráněny šifrováním SSL a přístup k nim má pouze vaše banka. Pokud se rozhodnete za vybrané zboží využít k platbě Vaši platební kartu, vyberte v průběhu objednávání zboží jako druh platby „platba kartou online“. Před dokončením objednávky budete přesměrováni do naší zpracovatelské banky, která Vás vyzve k zadání údajů o kartě: číslo platební karty, datum ukončení platnosti karty, a CVV2/CVC2 (poslední trojčíslí předtištěné na podpisovém proužku Vaší karty). Pokud máte Vaši kartu zabezpečenou pro platby přes internet, budete ještě vyzváni k zadání Vašeho hesla.

Tyto informace zadáváte přímo do platební stránky zpracovatelské banky, která zajistí nerozluštitelný zakódovaný přenos dat a nám pouze sdělí výsledek autorizace a dává tím pokyn k vyřízení objednávky. Tímto je odstraněna možnost zneužití Vaší platební karty obchodníkem (tj. námi). Vaše data jsou při přenosu po internetu chráněna vysokým stupněm kryptování a nejsou volně přístupná.

 • Platba ONLINE pomocí platební peněženky Barion– Online platební systém umožňující okamžitý převod prostředků a tedy i rychlé vyřízení a odeslání objednávky v případě, že jste zaregistrováni v platebním systému společnosti Barion. Pokud zvolíte tuto platební metodu, budete po úspěšném dokončení objednávky přesměrováni do své platební peněženky, kde zadáte pro směrování platby naši emailovou adresu info@rektol.cz.
 1. Reklamace

Dodá-li prodávající zboží na místo určené kupujícím, převezme kupující zboží při dodání, v ostatních případech převezme kupující zboží při prodeji. Převzetím koupeného zboží nabývá kupující ke zboží vlastnické právo.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady (ust. § 2161 OZ).

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost balení, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se u zboží vyskytne, na základě ust. § 2165 OZ a v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba zákony v platném a účinném znění. Případné reklamace vyřídíme ke spokojenosti zákazníka individuální dohodou s kupujícím.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@rektol.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

5. Možnost vrácení zboží bez udání důvodu

Uzavření smlouvy prostředky komunikace na dálku – sdělení prodávajícího před uzavřením smlouvy dle ust.§ 1820 OZ:

Kupující, který využije práva na odstoupení od uzavřené smlouvy, ponese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, pokud nemůže být zboží vráceno pro svoji povahu obvyklou poštovní cestou.

Právo na odstoupení od smlouvy kupujícímu zaniká v případě, že dodané zboží bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím. (ust. § 1837,písm.e), a dále pak v případě zboží vyňatého z původního obalu (§1837, písm.g) OZ.

Zákazník má právo v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku od kupní smlouvy odstoupit, vrátit zboží bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.  Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do třiceti (30) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do deseti (10) pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě, že zákazník poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na jednorázovou smluvní pokutu v částce odpovídající hodnotě zboží, které bylo předmětem kupní smlouvy. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a v původním neporušeném obalu.

Prodávající po obdržení vráceného nepoškozeného a neopotřebeného zboží vrátí zákazníkovi částku odpovídající plné kupní ceně (včetně přepravních nákladů) na jím uvedené číslo bankovního účtu, případně v hotovosti poštovní složenkou či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do třiceti (30) dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající má právo na stržení adekvátní částky z ceny zboží na úhradu nákladů spojených nahrazením poškozených obalových materiálů výrobku.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění smlouvy nemožné. K těmto případům může dojít zejména z důvodu vyprodání zboží, které je předmětem smlouvy, dále pak v případech, kdy zákazník neposkytne pravdivé či úplné informace nutné k uskutečnění plnění, případně není schopen finančně plnit podmínky kupní smlouvy, nebo odmítne-li převzít objednané zboží.

Prodávající si dále vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě zjevné chyby v ceně za předmět smlouvy.

Ve všech těchto případech je zákazník o této skutečnosti obratem telefonicky nebo písemně informován.

7. Možnost zrušení objednávky

Zákazník má právo provést storno objednávky nebo její části, a to prostřednictvím uvedených kontaktů e-shopu. Objednávka se považuje za stornovanou v okamžiku přijetí storna pracovníkem e-shopu.

8. Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím těchto obchodních podmínek.

Internetový obchod www.olejeproveterany.rektol.cz si váží důvěry zákazníka a zavazuje se, že bude chránit data, která byla uvedena při realizaci objednávky.
Adresní a identifikační údaje včetně kontaktů mohou být využity pouze provozovatelem internetového obchodu www.olejeproveterany.rektol.cz, a to pouze pro účely statistického zpracování, přímé komunikace se zákazníkem, případně zasílání obchodních sdělení a nabídek internetového obchodu www.olejeproveterany.rektol.cz a dodavatele platebního styku, společnosti Barion Payment Inc.

V rámci monitoringu spokojenosti zákazníků může provozovatel předat e-mailovou adresu zákazníka provozovateli Heureka.cz. Heureka.cz rozesílá dotazníky spokojenosti zákazníka s www.olejeproveterany.rektol.cz. Žádné jiné e-maily nemůže Heureka.cz rozesílat ani poskytnout adresu třetí straně. V rámci realizace objednávky jsou dílčí údaje poskytovány partnerům, kteří jsou přímými dodavateli zboží, přepravním společnostem a zpracovateli online plateb.

Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@rektol.cz.

Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.olejeproveterany.rektol.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou součástí eshopové platformy a jsou zde užity za účelem:
– měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti na webových stránkách
– základní funkčnosti webových stránek.

 • Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
 • Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl.21 Nařízení a zaslat ji písemně na adresu provozovatele. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
 • Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
 • Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
 • Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalším zpracovatelem: poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Nákupem v eshopu souhlasíte se zpracováním osobních údajů
pro účely vyřízení objednávky a oprávněných zájmů.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha.

Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

9. Novinky e-mailem

Zákazník souhlasí, že mu provozovatel může zasílat novinky e-mailem související se zbožím, službami nebo společností prodávajícího na elektronickou adresu zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na svoji elektronickou adresu. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

V každém takovém informačním e-mailu je na konci uveden odkaz, kterým lze odběr novinek zrušit. Toto zrušení lze provést také v administraci.

E-mail s novinkami bude zákazníka informovat o aktualitách z oblasti olejů, přísad a maziv obecně a může prezentovat akční zboží.
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. Závěrečná ustanovení

Zaškrtnutím souhlasu s výše uvedenými obchodními podmínkami v průběhu odeslání objednávky povoluje zákazník i používání svých osobních údajů v popsaném rozsahu.

Pokud máte v jakémkoli bodě našich obchodních podmínek nejasnosti, pochybnosti, či vám některá část nevyhovuje, kontaktujte nás. Snažíme se vyjít zákazníkovi maximálně vstříc v zájmu jeho spokojenosti.

Obchodní podmínky jsou platné od 22.9.2020

0
  0
  Košík
  Váš košík je prázdnýDo obchodu